Máy chiếu lớp học - văn phòng

Sản phẩm
Khuyến mại

Máy chiếu giá rẻ Tyco T35

6.390.000 VNĐ
5.900.000 VNĐ

Máy chiếu Epson EB-S04

10.680.000 VNĐ
9.500.000 VNĐ

Máy chiếu Epson EB-X04

11.680.000 VNĐ
10.690.000 VNĐ

Máy chiếu Hitachi CP-EX400

22.500.000 VNĐ
20.900.000 VNĐ
Khuyến mại

Máy chiếu Optoma S341

9.690.000 VNĐ
8.300.000 VNĐ

Máy chiếu Optoma X341

9.990.000 VNĐ
9.890.000 VNĐ

Máy chiếu Epson S03

9.450.000 VNĐ
9.090.000 VNĐ

Máy chiếu InFocus IN220

8.500.000 VNĐ
7.990.000 VNĐ

Máy chiếu Optoma PS3163

9.590.000 VNĐ
8.790.000 VNĐ

Máy chiếu Optoma S312

9.290.000 VNĐ
8.490.000 VNĐ

Máy chiếu Optoma S316

8.990.000 VNĐ
8.490.000 VNĐ