7-600×441

Hình ảnh chiếu xuất hiện dải màu đen trên hoặc dưới của máy chiếu có phải đã bị lỗi

Hình ảnh chiếu xuất hiện dải màu đen trên hoặc dưới của máy chiếu có phải đã bị lỗi

Bình luận

Bình luận của bạn