Hướng dẫn kết nối máy chiếu Tyco t7+(plus) qua cổng HDMI

Xem thêm hướng dẫn kết nối HDMI với các mẫu máy chiếu khác tại đây

Bình luận trên Facebook