Hướng dẫn lắp đặt GIÁ TREO cho máy chiếu OPTOMA chi tiết

Bạn mua máy chiếu những không được hỗ trợ lắp đặt vì quá xa hoặc bạn muốn tự lắp đặt để giảm chi phí thi công. Bạn chưa có kinh nghiệm về lắp đặt máy chiếu thì bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Bạn có thể lắp đặt một máy chiếu optoma dễ dàng với những kinh nghiệm sau đây.

Sau đây là hướng dẫn lắp đặt giá treo trần hoặc ngang tường cho máy chiếu Optoma. Trong video là hướng dẫn lắp đặt giá treo 0.6m ( thu ngắn 0.4m – dài tối đa 0.65m). Bạn có thể thực hiện tương tự cho giá treo 1,2m và 1,8m cũng như vậy.

Bạn có thể tham khảo những bước trên để có thể lắp đặt giá treo và máy chiếu một cách đơn giản tại nhà.

XEM THÊM:

Bình luận

Bình luận của bạn