2017-01-17_18-42-58

Máy chiếu Android Mini M6 thể hiện khả năng trình chiếu PowerPoint qua USB

Máy chiếu Android Mini M6 thể hiện khả năng trình chiếu PowerPoint qua USB

Bình luận