2017-01-17_18-42-58

Máy chiếu Android Mini M6 thể hiện khả năng trình chiếu PowerPoint qua USB

Máy chiếu Android Mini M6 thể hiện khả năng trình chiếu PowerPoint qua USB

Bình luận

Bình luận của bạn