touchpico-g1

Máy chiếu mini TouchPico màn hình cảm ứng

Máy chiếu mini TouchPico màn hình cảm ứng

Bình luận