Top 10 máy chiếu bán chạy nhất tháng 12 năm 2017

Top 10 máy chiếu bán chạy nhất trong tháng 12/2017 tại TECH360

  1. Máy chiếu Tyco T7+ (plus)
  2. Máy chiếu Optoma S341 
  3. Máy chiếu mini Tyco T1500 
  4. Máy chiếu mini android Tyco T1500A 
  5. Máy chiếu mini android Tyco D1600 
  6. Máy chiếu Tyco T35 
  7. Máy chiếu Android thông minh Tyco T35A 
  8. Máy chiếu Optoma X341 
  9. Máy chiếu Sony UC46 
  10. Máy chiếu Tyco T2500 

Tham khảo thêm:

Bình luận

Bình luận của bạn